Toilet Reiniger 750ml

€ 9,60

Gebruik:
Giet de toiletreiniger in een cirkelvormige beweging in de toiletpot. Wacht voor het beste resultaat 30 minuten na het aanbrengen en spoel vervolgens door. Bij sterke vervuiling en kalkvlekken een nacht wachten en indien nodig borstelen.

Waarschuwing:
lees de instructies zorgvuldig. Vermijd langdurig contact met het product om de huid te beschermen. Niet gebruiken voor het reinigen van gezicht, handen, lichaam en voedsel. Buiten bereik van kinderen bewaren. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen. Indien mogelijk contactlenzen verwijderen en verder spoelen en medisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en deze verpakking of etiket tonen.

 

Ingredients: <5% Anionic Surfactant, <5% Nonionic Surfactant, Parfum.