Keuken Reiniger 1000ml

€ 9,60

VERDUNNINGVERHOUDING 1:3 = 125 ml Keukenreiniger + 375 ml water = 8 verdunningsflessen 500 ml

Gebruik: giet 125 ml ESSENS Home Clean Kitchen Cleaner in de ESSENS Home Clean verdunningsfles en vul aan met water. Spray op een vuil oppervlak en veeg af met een vochtige spons. Voor sterk bevlekte oppervlakken is het mogelijk om te gebruiken met water met een verdunningsverhouding van 1:1.

Waarschuwing: lees de instructies aandachtig. Niet gebruiken voor het reinigen van gezicht, handen, lichaam of voedsel. Buiten bereik van kinderen bewaren. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk, blijf spoelen en zoek medische hulp. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Raadpleeg bij inslikken een arts en toon het productetiket of de verpakking.

 

Ingredients: <5%Nonionic Surfactant, Parfum.