Allesreiniger 1000ml

€ 12,50

VERDUNNINGVERHOUDING 1:9 = 50 ml Clean Multi-Purpose Cleaner + 450 ml water = 20 verdunningsflessen 500ml

Gebruik: voor een sprayreiniging 50 ml ESSENS Home Clean Multi-Purpose Cleaner in een verdunningsfles gieten en bijvullen met water. Voeg voor een standaard reiniging 30 ml ESSENS Home Clean Multi-Purpose Cleaner toe aan 5 liter water. Was het vuile oppervlak en laat het eventueel drogen.

Waarschuwing: lees de instructies aandachtig. Niet gebruiken voor het reinigen van gezicht, handen, lichaam of voedsel. Buiten bereik van kinderen bewaren. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk, blijf spoelen en zoek medische hulp. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Raadpleeg bij inslikken een arts en toon het productetiket of de verpakking.

 

Ingredients: <5 - 15 % Anionic Surfactant, <5 % Nonionic Surfactant, Preservative and Parfum.